Klauzula
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 2022

1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Zarachowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622, z siedzibą: Ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Mateusz Zarachowicz, e-mail: info@twojelogo.eu, tel: +48 690 527 003

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i obsługi usług oferowanych przez serwis;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e¬mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek mogą być niezbędne do realizacji usługi;

 

Projektowanie stron www z roku na rok stawia przed designerami nowe wyzwania. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz wzrostem oczekiwań...

Firmy projektujące logo w Polsce

Projektowanie logo firmy to niełatwe zajęcie, które wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i dużej kreatywności. Proces ten wymaga czasu...

Jak sprawić, by strona internetowa była responsywna i przyjazna dla użytkownika? Obecnie prawie wszyscy przeglądają strony internetowe na wiele sposobów....

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]