Klauzula
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Zarachowicz prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz i zarejestrowaną pod adresem: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa.
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
⦁ listownie na adres: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa.
⦁ przez e-mail:  info@twojelogo.eu
1) Dane osobowe pozyskane w związku z wyrażeniem przez Panią/Panem zgody na przedstawienie oferty będą przetwarzane w następujących celach:
⦁ związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Panem zgody,
⦁ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, pytania i wnioski oraz skargi,
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
⦁ niezbędność do przedstawienia oferty lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed potwierdzeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedstawienia oferty.
4) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
⦁ podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
⦁ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
⦁ czasu obowiązywania zgody,
⦁ przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
⦁ okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
⦁ dostępu do swoich danych osobowych,
⦁ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
⦁ żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
⦁ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
⦁ przenoszenia swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
2) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.

Dobra storna internatowa zawsze musi spełniać określone cele: zwiększyć widoczność w  wynikach wyszukiwania, wzbudzić zainteresowanie klienta czy zwiększyć sprzedaż firmy....

Projektowanie stron www z roku na rok stawia przed designerami nowe wyzwania. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz wzrostem oczekiwań...

Firmy projektujące logo w Polsce

Projektowanie logo firmy to niełatwe zajęcie, które wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i dużej kreatywności. Proces ten wymaga czasu...

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]