Klauzula
Klauzula informacyjna RODO

Dowiedz się, w jaki sposób możemy Cię wesprzeć. Specjalizujemy się w projektowaniu logotypów i stron internetowych, ale nie ograniczamy się tylko do nich. Z nami stworzysz zarówno prostą broszurę reklamową, jak i wyrafinowaną witrynę e-commerce.

Tworzeniem unikalnych logotypów

Logotyp to kluczowy, najbardziej rozpoznawalny element graficzny firmy. Zbuduj z nami silną tożsamość marki.

Kreatywnym designem

Ulotki, wizytówki czy banery reklamowe to nieodłączne elementy każdego biznesu. Sprawimy, że nie zostaną niezauważone.

stronami www

Nowoczesna strona internetowa to taka, która spodoba się nie tylko klientom, ale i algorytmom wyszukiwarek. Bez niej Twoja firma nie istnieje.

eleganckimi wydrukami

Specjalizujemy się również w druku, wizytówki, banery, ulotki itp. Zapewniamy tylko wysokiej jakości wydruki w rozsądnych cenach!

Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Zarachowicz prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz i zarejestrowaną pod adresem: Ul. Głowackiego 78/18, 33-100 Tarnów
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
⦁ listownie na adres: Ul. Bartosza Głowackiego 78/18, 33-100 Tarnów
⦁ przez e-mail:  [email protected]
1) Dane osobowe pozyskane w związku z wyrażeniem przez Panią/Panem zgody na przedstawienie oferty będą przetwarzane w następujących celach:
⦁ związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Panem zgody,
⦁ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, pytania i wnioski oraz skargi,
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
⦁ niezbędność do przedstawienia oferty lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed potwierdzeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedstawienia oferty.
4) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
⦁ podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
⦁ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
⦁ czasu obowiązywania zgody,
⦁ przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
⦁ okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
⦁ dostępu do swoich danych osobowych,
⦁ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
⦁ żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
⦁ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
⦁ przenoszenia swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


1) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
2) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.

Dlaczego twojelogo? oto 3 główne powody Jakość której konkurencja może nam tylko pozazdrościć profesjonalizm Każde zlecenie w naszej firmie obsługiwane...

Co słychać u Ciebie? Jak dobrze wiecie na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o najnowszych zmianach na naszej stronie, promocjach...

Własne Internet rozwija się coraz szybciej. Z roku na rok przybywa jego użytkowników i tym samym  rośnie wartość rynku e-commerce...

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY